Hai chau district – InDaNang
 • $$$$
 • Price Range 80.000 - 350.000
Asia Park – Asia Park
Explore Day Off!

Asia Park – Asia Park

Be the first to review!
 • $$$$
 • Price Range 80.000 - 350.000

1 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Da Nang, Vietnam

Market Day Off!

Hoa Cuong Wholesale Market

Be the first to review!

65 Lê Nổ, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng, Vietnam

Nightlife Day Off!

Bamboo 2 Danang Bars

Be the first to review!

Bamboo 2 Bar, Bạch Đằng, Street, Phước Ninh, Hải Châu District, Da Nang, Vietnam

Bridge Day Off!

Tran Thi Ly Bridge

Be the first to review!

Trần Thị Lý, Hòa Cường, Hải Châu, Da Nang 550000, Vietnam

Hotels & Motels Day Off!

ORANGE HOTEL

Be the first to review!
 • $$$$

29 Hoàng Diệu, phường Hải Châu 2, Hải Châu District, Da Nang, Vietnam

 • $$$$
 • Price Range 15.000 - 50.000
Cafe Nia
Cafe & Milk Tea Shop Day Off!

Cafe Nia

Be the first to review!
 • $$$$
 • Price Range 15.000 - 50.000

3/14 Phan Thành Tài, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Da Nang 550000, Vietnam

Bridge Day Off!

Han River Bridge

Be the first to review!

Cầu Sông Hàn, Hải Châu 1, Da Nang, Vietnam

Nightlife Day Off!

OQ Lounge Pub DnD

Be the first to review!
 • $$$$

Oq Lounge Pub, Bạch Đằng, Thạch Thang, Hải Châu District, Da Nang, Vietnam

 • $$$$
 • Price Range 1.000.000 - 3.000.000
The Blossom Resort Da Nang
Mini Resort Day Off!

The Blossom Resort Da Nang

Be the first to review!
 • $$$$
 • Price Range 1.000.000 - 3.000.000

khu đảo xanh mở rộng, Lô A1, A2, Hòa Cường, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Vietnam

Market Day Off!

New Market

Be the first to review!

Chợ Mới, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Da Nang 550000, Vietnam